Intressetävlingar

I 16.1.2019 SL

II 23.1.2019 SUP

III 30.1.2019 GS

IV 6.2.2019 SL

V 13.2.2019 SUP

---------------------------------------

Poängställning (13.2)